Cổng trường
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sân khấu hóa
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sản xuất sản phẩm nước rửa đa năng từ IMO
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sản xuất sản phẩm nước rửa đa năng từ IMO
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sản xuất sản phẩm nước rửa đa năng từ IMO
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - chăm sóc vườn trường
Hoạt động nhóm
Hoạt động nhóm
Câu lạc bộ Bơi lội
Học sinh thuyết trình ý tưởng nghiên cứu khoa học
Câu lạc Khoa học kỹ thuât
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - chăm sóc vườn trường
KHỐI 6 KHỐI 7
Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ
Nguyễn Thị Thanh Thảo 6/1 0352322345 Mai Thị Thanh Duyên 7/1 0942152393
Lại Thanh Trúc 6/2 0968192516 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 7/2 0324979305
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 6/3 0936474101 Cao Thị Châu 7/3 0774149688
Lê Thị Ánh Tuyết 6/4 0349763925 Đoàn Thế Vinh 7/4 0798785028
Trần Thị Mỹ Hạnh 6/5 0345868381 Đinh Thiện Ngọc 7/5 0908796084
Đào Minh Tuấn 6/6 0975007031 Nguyễn Vĩnh An 7/6 0907302048
Nguyễn Thị Tình 6/7 0977947414 Đoàn Thị Thủy 7/7 0987194108
Vương Thị Lụt 6/8 0383069097      

 

KHỐI 8 KHỐI 9
Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ
Nguyễn Thị Lài 8/1 0919166445 Nguyễn Thị Hằng 9/1 0918409709
Lưu Thị Tươi 8/2 0945789102 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 9/2 0365317036
Đặng Thành Huy 8/3 0888849933 Lê Thị Thùy Dương 9/3 0969252481
Lê Ngọc Hồng Thuận 8/4 0903956774 Nguyễn Thành Lợi 9/4 0366881957
Trương Thị Phương Thảo 8/5 0919255257 Phạm Thị Hồng Nhung 9/5 0373054601
      Đinh Thanh Huyền 9/6 0916369093
      Huỳnh Thị Vy Hạ 9/7 0784177514
© Copyright 2021-2023 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo