Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - chăm sóc vườn trường
Cổng trường
Câu lạc Khoa học kỹ thuât
Học sinh thuyết trình ý tưởng nghiên cứu khoa học
Câu lạc bộ Bơi lội
Hoạt động nhóm
Hoạt động nhóm
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - chăm sóc vườn trường
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sản xuất sản phẩm nước rửa đa năng từ IMO
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sản xuất sản phẩm nước rửa đa năng từ IMO
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sản xuất sản phẩm nước rửa đa năng từ IMO
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sân khấu hóa
KHỐI 6 KHỐI 7
Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ
Đào Minh Tuấn 6/1 0975007031 Lưu Thị Tươi 7/1 0945789102
Lại Văn Tuấn 6/2 0937313677 Đồng Văn Hậu 7/2 0933309396
Lý Cương 6/3 0798596361 Đoàn Thị Thủy 7/3 0987194108
Phan Cẩm Hồng 6/4 0985391461 Đoàn Thế Vinh 7/4 0798785028
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 6/5 0936474101 Cao Thị Châu 7/5 0774149688
Lại Thanh Trúc 6/6 0968192516      
Hà Thị Mỹ Linh 6/7 0971180597      

 

KHỐI 8 KHỐI 9
Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ
Lê Ngọc Hồng Thuận 8/1 0903956774 Lê Thị Thùy Dương 9/1 0969252481
Trần Thị Mỹ Hạnh 8/2 0832299363 Đinh Thanh Huyền 9/2 '0916369093
Nguyễn Thị Lài 8/3 0919166445 Lê Thị Thư 9/3 0961353295
Đặng Thành Huy 8/4 0888849933 Nguyễn Thị Hằng 9/4 0918409709
Trương Thị Phương Thảo 8/5 0919255257 Đinh Thị Kim Anh 9/5 0367411717
Vương Thị Lụt 8/6 0383069097 Nguyễn Thị Thảo Nguyên  9/6 0365317036
Đào Thị Huệ 8/7 0964314877 Huỳnh Thị Vy Hạ 9/7 0784177514
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 2021-2022

Căn cứ thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011…


KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, ngày 29/11/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở,bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung…


© Copyright 2021-2022 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo