V/v phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2023

FILE ĐÍNH KÈM:

1) 3071-CV_PhatdongCuocthi_2023 

 2) 943-VB--phat-ong-cuoc-thi-tim-hieu-ve-cong-tac-oi-ngoai-nhan-dan-tinh-n-2023 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo