KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, ngày 29/11/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở,
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống
giáo dục quốc dân;
Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu về việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS.

FILE ĐÍNH KÈM: KE-HOACH-CAP-PHAT-BANG-TOT-NGHIEP-THCS 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo