CÁC HỘI THI

V/v phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2023

FILE ĐÍNH KÈM: 1) 3071-CV_PhatdongCuocthi_2023   2) 943-VB--phat-ong-cuoc-thi-tim-hieu-ve-cong-tac-oi-ngoai-nhan-dan-tinh-n-2023 

V/v phát động tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Đồng Nai” năm 2023

FIEL ĐÍNH KÈM: 1) 1002-VB-tuyen-truyen-cuoc-thi-Anh-ep-du-lich-N-2023  2) 6009-155854_1 

V/v phát động tham gia cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam - năm 2023

FILE ĐÍNH KÈM: 1) 1010-VB-phat-ong-cuoc-thi-Tim-hieu-LS-truyen-thong-yeu-nuoc-cua-Dan-toc-VN-nam-2023-signed  2) 3377-Quyet-inh--the-le_tim-hieu-lich-su-_2023 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử cho học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

Thực hiện văn bản số 2745/SGDĐT-VP ngày 12/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử cho học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

KẾT QUẢ CUỘC THI IOE CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022-2023

FILE ĐÍNH KÈM: IOE23-K8-DongNai 

KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG CẤP TOÀN QUỐC NĂM 2022

FILE ĐÍNH KÈM: qd-cong-nhan-kq-cuoc-thi-toan-quoc-2022 

HƯỚNG DẪN CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP HUYỆN 2022-2023

FILE ĐÍNH KÈM: 1097-HUONG-DAN-THI-KHOA-HOC-KY-THUAT-CAP-HUYEN-2022-2023 

CUỘC THI GV GIỎI ỨNG DỤNG CNTT TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022

FILE ĐÍNH KÈM: cv-2605-2022 812-TRIEN-KHAI-HOI-THI-GV-GIOI-UNG-DUNG-CNTT-signed-1 QD-BAN-HANH-THE-LE-THI-GVG-CNTT Phieudangky-HTGV2022

Cuộc thi nhân ngày Gia đình Việt Nam năm 2022

FILE ĐÍNH KÈM: 2570 The_le_CT_truyen_thong_huong_ung_Ngay_GD_VN 796-VB--phat-ong-cuoc-thi-ngay-G-Viet-Nam

Giải thưởng Sản phẩm truyền thông Khoa học và Công nghệ Đồng Nai năm 2022

FILE ĐÍNH KÈM: 2289The_le__Giai_thuong__2022-signed 2289-VB_1364_13-06-2022 749-VB--tham-gia-giai-thuong-truyen-thong-cong-nghe-nam-2022 2289-Phieu_dang_ky_2022 2289-Goi_y_chu_de_GT_2022   

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”

FILE ĐÍNH KÈM: 1) 859-VB-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-nam-2022  2) 5245_0001-signed tìm hiểu pháp luật 2022 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” năm 2022.

FILE ĐÍNH KÈM: 1) 856-VB-cuoc-thi-tim-hieu-luat-PC-ma-tuy-2022  2) 5251_0001-signedPC ma túy hội thi   

Cuộc thi sáng tác biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”

FILE ĐÍNH KÈM: 1) 5065_0001-signed-thong-bao-Cuoc-thi-sang-tac-Bieu-trung-Chuyen-oi-so-quoc-gia  2) 5065-PhieuDangkyduthi  3)5065-TB-TheleCuocthiSangtacLogo-ChuyenDoiSo-12072022  4) 5065-86_QD-THH  5) 854-VB-tham-du-cuoc-thi-sang-tac-bieu-trung  6) 5065-PhieuDangkyduthi 

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

FILE ĐÍNH KÈM: 1) 857-VB-Phat-dong-thanh-nien-hoc-va-lam-theo-bac  2) 2616-The-le-cuoc-thi-Tuoi-tre-hoc-tap-va-lam-theo 

© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo