KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 2021-2022

Căn cứ thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD

Căn cứ vào Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: KH-GIAO-DUC-NHA-TRUONG-NH-2021-2022 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo