Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND huyện về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

NHÀ TRƯỜNG XIN THÔNG BÁO NGÀY TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024: Ngày 28/08/2023

FILE ĐÍNH KÈM: 2253_QĐ_UBND HUYÊN_KHUNG THOI GIAN NAM HOC-Signed 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo