V/v lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí, hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đồng

FILE ĐÍNH KÈM:

2632_CV-lay-y-kien-gop-y-xay-dung-nghi-quyet-HDND-ve-muc-thu-hoc-phi

859-TO-CHUC-LAY-Y-KIEN

BaoCao_DanhgiatacdongCS_NQ_0001

DE CUONG NGHI QUYET

MAU-LAY-Y-KIEN

ThuyetMinh_NQ_0001

TO TRINH DU THAO 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo