KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 TRONG NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng BGDĐT ban hành chương trình GDPT

FILE ĐÍNH KÈM: KE-HOACH-THUC-HIEN-CTR-GDPT-MOI-2022-2023 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo