KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, ngày 29/11/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở,bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thốnggiáo…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 2021-2022

Căn cứ thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD Căn cứ vào Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban…

© Copyright 2021-2023 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo