KẾ HOẠCH

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2024

Thông báo tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 (số lượng tuyển: 8 người)

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức trường THCS Võ Trường Toản năm 2023 (đợt 2)

1. Số lượng biên chế viên chức được giao năm 2023: 55 người. 2. Số lượng biên chế làm việc đã thực hiện đến thời điểm tháng 7/2023: 49 người (số biên chế chưa sử dụng: 06 người) 3. Số lượng viên chức cần tuyển dụng ở từng vị trí việc làm: 07 người (Đến ngày 01/10/2023 có 01 người nghỉ hưu).

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2024

FILE ĐÍNH KÈM: KE-HOACH-TUYEN-SINH-LOP-6-NH-2023---2024 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2023

FILE ĐÍNH KÈM: KE-HOACH-HE-2023 

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2023-2024

FILE ĐÍNH LÈM: 1) THONG-BAO-DNH-MUC-SGK-6-23-24  2) THONG-BAO-DANH-MUC-SGK-7-23-24  3) THONG-BAO-DANH-MUC-SGK-8-23-24 

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM: THONG-BAO-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-2023-OT-1 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 TRONG NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng BGDĐT ban hành chương trình GDPT

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC 2022-2023

Căn cứ Hướng dẫn số 1096 /PGDĐT-THCS 16 tháng 9 năm 2022 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Cửu V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, ngày 29/11/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở,bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thốnggiáo…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 2021-2022

Căn cứ thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD Căn cứ vào Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban…

© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo