Kế hoạch Tuyển dụng viên chức trường THCS Võ Trường Toản năm 2023 (đợt 2)

1. Số lượng biên chế viên chức được giao năm 2023: 55 người.

2. Số lượng biên chế làm việc đã thực hiện đến thời điểm tháng 7/2023: 49 người (số biên chế chưa sử dụng: 06 người)

3. Số lượng viên chức cần tuyển dụng ở từng vị trí việc làm: 07 người (Đến ngày 01/10/2023 có 01 người nghỉ hưu).

FILE KẾ HOẠCH: KE-HOACH-TUYEN-DUNG-DOT-2-NAM-2023 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo