Công văn 2613 ngày 23/6/2021 của Bộ GD&ĐT V/v Triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết trong một năm học cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục.

CÔNG VĂN 2613

2613-BGD


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo