Văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ GD&;ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Đối với lớp 6, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT: Thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện trong điều kiện phòng, chống Covid-19 tại Phụ lục I kèm theo Công văn này

CÁC FILE HƯỚNG DẪN

AM-NHAC-6

AM-NHAC-789

GDTC-6

THE-DUC-789

HD-TN-HN-6

HOA-HOC-89

KHTN-6

LS-amp-DL-6

LY-789

MY-THUAT-6

MY-THUAT-789

SINH-789

SU-789

TIENG-ANH-6

TIENG-ANH-789

TIN-HOC-6

TIN-HOC-789

TOAN-6

TOAN-789

VAN-6

VAN-789

 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo