V/v khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Công văn của UBND tỉnh Đồng Nai v/v khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

- Với cá nhân: Toàn thể CB, GV, NV nhà trường đều phải cài đặt phần mềm Bluezone => Khai báo y tế để nhận mã QR code => Đem theo mã QR code trên điện thoại cá nhân hoặc in ra đem theo khi đi lại.
- Với đơn vị: Nhà trường sẽ đăng ký mã QR code địa điểm và in ra dán trước cổng trường => Thầy, Cô và khách đến trường đều mở phần mềm Bluezone lên để quét mã QR Code của nhà trường mới được vào trường học.
FILE CV HƯỚNG DẪN: 3866-2-2021-CV-11580-signed 

© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo