V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu và các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2023 – 2024

FILE ĐÍNH KÈM:

1) 1085-3502-HUONG-DAN-THU-CUA-SGD

2) 1085-6491-VAN-BAN-UBND-HUYEN

3) 1085-TRIEN-KHAI-HUONG-DA-THU-HOC-PHI-signed 

 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo