THÔNG TƯ 22 QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HS THCS VÀ THPT

Thông tư này quy định đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

THÔNG TƯ 22: 22_2021_TT_BGDDT 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo