Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Công văn số 6392/UBND-NC ngày 17/9/2021 của UBND huyện về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”.

Nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức thộc ngành giáo dục và đào tạo huyện; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

FILE HƯỚNG DẪN CUỘC THI:

VB_1464_TTCP_kem_Q_KH_The_le_Cuoc_thi

CV-thi-tim-hieu--phap-luat-ve-PCTN-2021-signed

de-thi-tim-hieu-PCTN

mau-bia-va-bai-du-thi


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo