CUỘC THI MÔ HÌNH, Ý TƯỞNG 'SÁNG TẠO XANH' NĂM 2022

Thực hiện văn bản số 2420/SGDĐT-VP ngày 29/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát động cuộc thi mô hình, ý tưởng “Sáng tạo xanh” năm 2022

FILE ĐÍNH KÈM:

1) 758-VB--phat-ong-thi-mo-hinh-Sang-tao-xanh-2022 

2) 2420-ThuHTK4436-CCMT 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo