V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thực hiện văn bản số 2415/SGDĐT-VP ngày 28/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

FILE ĐÍNH KÈM:

1) 762-VB--trien-khai-chi-thi-09-thu-tuong-CP 

2) 2415-Chi_thi_09_cua_Thu_tuong_chinh_phu_ve_tang_cuong_cong_tac_PCTT-TKCN 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo