V/v triển khai Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông.

Thực hiện văn bản số 2416/SGDĐT-VP ngày 28/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông;

FILE ĐÍNH KÈM:

1) 761-VB-trien-khai-Q-so-1751-tai-lieu-huong-dan-PC-thuoc-la 

2) 2416-quyet-dinh-1751-qd-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao 

3) 2416-16-6--22_PC_Thuoc_la_dien_tu 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo