V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC.

Thực hiện văn bản số 2414/SGDĐT-VP ngày 28/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hướng dẫn tiêm vắc xin và tăng cường thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 4554/UBND-VX ngày 28/6/2022 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam;

FILE ĐÍNH KÈM:

1) 763-VB--DAY_NHANH_TIEM_VX 

2) 2414-4477_0001-HD_MOI_VE_TIEM_VAC_XIN 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo